Köpa Lovegra i Sverige

Lovegra

Lovegra sverige är en produkt som riktar sig speciellt till kvinnor. Nu finns det möjlighet att köpa den och många andra kvalitetsprodukter receptfritt i vår onlinebutik. Lovegra nämns ofta som kvinnans Viagra och det ligger en hel del sanning i det påståendet, då medlet har syftet att förhöja kvinnans njutning vid samlag och sexuell aktivitet. Om Viagra ger åtskilliga män möjlighet att rent fysiskt genomföra ett samlag, är Lovegra sverige nödvändigt för många kvinnor ungefär på samma sätt. Mäns och kvinnors könsorgan är inte så olika när det gäller möjligheten att uppleva njutning. För kvinnan är det en förutsättning att blodflödet till könsorganet ökar och hålls konstant vid samlag. Misslyckas det blir det svårt att genomföra könsakten.

Det är tyvärr ett känt faktum att alltför många kvinnor inte upplever den njutning och lust som de gärna vill. Det framgår av flera undersökningar. Talen i dessa blir ofta så höga som upp mot hälften av de tillfrågade som säger sig ha problem med sexlusten. Men nu finns Lovegra sverige som råder bot på problemet. Lovegra har fått en stor respons internationellt och i förhärligande ordalag talas och skrivs det om 'kvinnans sexuella revolution' där allt prat om frigiditet förpassats till det förflutna.Rekommenderad dosering

Lovegra sverige finns i olika styrkor, vanligast är en tablett på 100 mg sildenafil. Det är det verksamma ämnet både i Lovegra och i Viagra. Doseringen kan behöva justeras i speciella fall (äldre kvinnor och kvinnor med viss funktionsnedsättning av vitala organ som njurar och lever) och man bör tänka på att en tablett ökar blodgenomströmningen inte bara i könsorganet utan i hela kroppen. Man ska inte ta mer än en tablett á 100 mg åt gången. För de som har blivit rekommenderade lägre doser går det bra att dela tabletterna. Lägsta dosering är 25 mg.

Effekt

Kvinnor kan också drabbas av impotens. Medicinsk impotens är det samma som att blodförsörjningen till de erogena zonerna, framför allt klitoris, minskar och slemhinnorna blir torra samtidigt som de mjuka delarna inte sväller upp. Vanliga orsaker är upplevd stress eller hormonella störningar. Impotens behöver inte hänga samman med minskad sexuell lust.

För att ha störst effekt bör en tablett Lovegra sverige tas ungefär en dryg halvtimme före sexuell aktivitet. Det är nämligen vad det tar för att blodgenomströmningen ska öka i kroppen och kärlen vidgas, en förutsättning för förhöjd sexuell njutning. När blodflödet till könsorganet ökar, blir även fukten optimal i de erogena zonerna, något som ökar känsligheten och utgör en effektiv förutsättning för ultimat sexuell upphetsning. Många kvinnor menar att lusten ökar rejält, samtidigt som de upplever att området just kring klitoris får markant större känslighet.

Effekten sitter i cirka fem timmar, med mindre variationer åt ena eller andra hållet. Med Lovegra sverige ökar kvinnans möjligheter till att få orgasm, men det är inte så att den verksamma substansen i sig garanterar sexuell upphetsning. Den hjälper till att markant förhöja njutningen vid beröring och penetration, vilket långt de flesta kvinnor som använt eller använder medlet är villiga att skriva under på. Sex präglas av individuella önskemål och behov, vilka måste stå som garanter för den grundläggande upphetsningen. För att lusten ska infinna sig krävs även bra kommunikation med partnern, förtroende och en önskan att sex ska vara en viktig del av livet.

Med optimalt utbyte kan Lovegra sverige utgöra grunden för ett lyckat sexliv och i förlängningen även ett lyckat parförhållande. Dess effekt kan alltså sägas inverka positivt även på rent psykosociala villkor och inte bara på de sexuellt stimulanshöjande. Men den grundläggande målsättningen, att "piffa till" sexlivet för många par, är trots allt den viktigaste. Det finns de lite äldre par som intygar att Lovegra för kvinnan i kombination med något potenshöjande medel för mannen har inneburit en nytändning i samlivet, till och med en återgång till samma nivå av sexuell aktivitet som de hade i sitt tidiga vuxenliv. Det bör ses i ljuset av de undersökningar som talar om avsevärt minskad sexlust för många kvinnor över 50 samtidigt som en stor del av männen i denna ålder får impotensproblem.

Möjliga biverkningar och kontraindikationer

Kontraindikation är inom medicinen ett tillstånd som ökar risken med att använda ett speciellt läkemedel. Riskerna med att använda Lovegra sverige är minimala eftersom det verksamma ämnet har varit föremål för många och noggranna tester. Däremot finns det en del ganska vanliga biverkningar som huvudvärk eller illamående, nästäppa och ansiktsrodnad. Dessa hänger samman med den ökade blodgenomströmningen och är så gott som undantagslöst av snabbt övergående karaktär.

Det är viktigt att kvinnor som tar någon annan medicin och är osäkra på hur den interagerar med Lovegra sverige rådfrågar sin läkare före användning. Det finns mediciner som hämmar effekten av Lovegra, och det finns även mediciner som i sin tur hämmas av Lovegra. Tar man till exempel någon form av betablockerare brukar det inte vara rekommenderbart att använda Lovegra.  • TiOnToFr
  • Swedish

  • Instagram Apoteket Sverige


  • partners till apoteket
Potensmedel Sverige